ro

INVITAȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ
„Servicii de proiectare și inginerie pentru întocmirea proiectului tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Programul de Investitii: „MODERNIZARE SI REABILITARE IMOBILE PENTRU PREZENTARE,VANZARE SI DEGUSTARE VINURI”

S.C. VINICOLA AVEREȘTI 2000 S.A., cu sediul social în sat Averești, comuna Bunești-Averești, nr. 1, FERMA VITICOLĂ, județ  Vaslui, telefon: 0784204722, fax: 0235484001, e-mail: vinicolaaveresti@yahoo.com, persoană de contact: Carmen Judeanu, vă invită sa participati la procedura de achizitie prin cumparare directa, in vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare și inginerie pentru întocmirea proiectului tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Programul de Investitii: „MODERNIZARE SI REABILITARE IMOBILE PENTRU PREZENTARE, VANZARE SI DEGUSTARE VINURI” – proiect finanțat prin program APIA, Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior, fonduri FEGA, aprobat conform Notificarii nr. 2329/28.07.2022.

 1. Procedura de achiziţie aleasă: Cu respectarea prevederilor legale, procedura de achiziție aleasă este achizitie directa cu publicare unui anunt pe website-ul propriu, avand in vedere ca valoarea estimata este mai mica decat pragul din Ghid Solicitantului Editia VI, revizia 4, respectiv 270.120 lei fara TVA.
 1. Valoarea estimată a contractului: 199.850,00 lei fără TVA din care:
 • Proiect tehnic si detalii de executie – 157.350,00 lei fara TVA
 • Asistenta tehnica din partea proiectantului: 42.500,00 lei fara TVA

In ofertă se va preciza tariful orar și numărul de persoane care vor lucra.
!Nu se accepta oferte alternative.

 1. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 04.10.2022 ora 10:00
 1. Modalitate de depunere: Ofertele vor fi depuse la sediul social al SC VINICOLA AVERESTI 2022 SA

Adresa: în sat Averești, comuna Bunești-Averești, nr. 1, FERMA VITICOLĂ, județ  Vaslui.

 1. Calendarul estimativ al achizitie directe:

– Data estimata de evaluare a ofertelor: 05.10.2022;

– Data estimata de semnare a contractului: 06.10.2022.

 1. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data semnării contractului de servicii
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime. Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
 1. Obiectul contractului: Servicii de proiectare și inginerie pentru întocmirea proiectului tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Programul de Investitii: „MODERNIZARE SI REABILITARE IMOBILE PENTRU PREZENTARE,VANZARE SI DEGUSTARE VINURI”

Serviciile vor fi prestate in conformitate cu prevederile HG 907/2016 .

 1. Durata de executie a serviciilor:

– elaborare Proiect tehnic si detalii de executie -maxim 60 zile calendaristice de la data semnării contractului.

– serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului se vor presta pana la finalizarea lucrarilor de constructii.

 1. Cerinte tehnice minimale:

Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei Certificat Constatator emis de ONRC nu mai vechi de  6 luni de la data transmiterii ofertei.

 • cod CAEN 7111 – Activităţi de arhitectură
 • cod CAEN 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
 1. Descrierea Programului de Investitii:

Prin proiect sunt prevazute lucrari de modernizare si reabilitare a doua cladiri C1 si C3 existente cu functiunea propusa de spatii de vanzare,comercializare si degustare vinuri si construirea a doua cladiri noi C9- spatiu tehnic si C10-corp de legatura intre C1-C3.

 

Constructia C1- (constructie existenta)

Situatie existenta

-functiunea:Constructie administrativa si social culturala;

– regim de inaltime : Sp + P (subsol partial + parter) ;

-S construita : Sc = 383,0 mp (din care S_terase_acoperite = 21,3 mp)

Situatie propusa

-functiunea : Spatiu pentru prezentare, vanzare si degustare vinuri ;

– regim de inaltime : Sp + P (subsol partial + parter) ;

– S construita : Sc = 395,4 mp (din care S_terase_acoperite = 21,3 mp)

 

Constructia C3

Situatie existenta :

-functiunea : Constructie anexa ;

-regim de inaltime : P (parter) ;

S construita : Sc = 84,0 mp

(constructie existenta)

Situatie propusa

functiunea : Spatiu pentru prezentare si vanzare vinuri

S construita : Sc = 84,0 mp

 

Constructia C9 (constructie noua propusa)

-functiunea : Spatiu tehnic ;

regim de inaltime : P (parter) ;

S construita : Sc = 42,5 mp

 

Constructia C10 (constructie noua propusa)

functiunea : Corp de legatura ;

regim de inaltime : P (parter) ;

S construita : Sc = 51,3 mp ;

 

Valoarea totala a investitiei este de: 8.648.228,48 lei fara TVA.

 

Vă invităm să vă prezentați oferta confom condițiilor prezentate mai sus  și să ne contactați pentru informații suplimentare!

 

Date de contact:

Carmen Judeanu

Telefon: 0784204722

E-mail: vinicolaaveresti@yahoo.com

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.

Bine ați venit!

Aveți peste 18 ani?