ro

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura concurențială pentru atribuirea contractului de lucrări in cadrul Programului de investitii:
„MODERNIZARE SI REABILITARE IMOBILE PENTRU PREZENTARE,VANZARE SI DEGUSTARE VINURI”

S.C. VINICOLA AVEREȘTI 2000 S.A., cu sediul social în sat Averești, comuna Bunești-Averești, nr. 1, FERMA VITICOLĂ, județ  Vaslui, telefon: 0784204722, fax: 0235484001, e-mail: vinicolaaveresti@yahoo.com, persoană de contact: Carmen Judeanu, organizează procedura concurențială pentru achiziția de lucrări în vederea realizării programului de investiții „MODERNIZARE ȘI REABILITARE IMOBILE PENTRU PREZENTARE, VÂNZARE ȘI DEGUSTARE VINURI”.

Denumirea Programului de Investitii : „MODERNIZARE ȘI REABILITARE IMOBILE PENTRU PREZENTARE, VÂNZARE ȘI DEGUSTARE VINURI” aprobat conform Notificarii de aprobare nr. 2329/28.07.2022.

Denumirea contractului: Contract de lucrări

Obiectul contractului: Achizitie lucrări în vederea realizării programului de investiții „MODERNIZARE ȘI REABILITARE IMOBILE PENTRU PREZENTARE, VÂNZARE ȘI DEGUSTARE VINURI”

Durata contractului: 20 luni de la data semnării Ordinului de incepere a lucrarilor.

Valoarea estimată a contractului: 7.392.477,91 lei fara TVA, din care: Cheltuieli eligibile: 7.352.214,01 lei fără TVA, Cheltuieli neeligibile: 40.263,90 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic-PRETUL CEL MAI SCAZUT

Ofertanții vor avea cod CAEN autorizat solicitat respectiv cod CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale autorizat la punct de lucru/ sediu social/ terți.

Data si ora-limita de depunere a ofertelor: 09.03.2023, ora 12:00

Data si ora sedintei de deschidere: 09.03.2023, ora 12:30

Prețul va fi exprimat în LEI, fără TVA

Locul și modul de obținere a documentației de atribuire: se poate solicita la adresa de e-mail vinicolaaveresti@yahoo.com

 

Ofertanții vor putea transmite în scris solicitare de clarificări referitoare la obiectul achiziției, până cel târziu 07.03.2023, ora 12:00. Solicitările vor putea fi transmise electronic, pe adresa de e-mail vinicolaaveresti@yahoo.com sau fizic, la adresa sat Averești, comuna Bunești-Averești, FERMA VITICOLĂ nr. 1, județ Vaslui.

La finalizarea evaluarii, Comisia de evaluare, va trimite pe email catre fiecare ofertant cate o Notificare prin care este instiintat in ceea ce priveste rezultatele evaluarii ofertelor, in termen de 5 zile calendaristice de la data stabilirii ofertei castigatoare.

 

Vă invităm să vă prezentați oferta confom condițiilor prezentate mai sus  și să ne contactați pentru informații suplimentare!

 

Date de contact:

Carmen Judeanu

Telefon: 0784204722

E-mail: vinicolaaveresti@yahoo.com

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.

Bine ați venit!

Aveți peste 18 ani?